יום ו', יד’ בניסן תשע”ט
דף הבית חטיבה חדר מורים יצירת קשר

פרויקט המל'א- מרחב לימודי אחר, מתקיים זו השנה השביעית בביה'ס. מרחב זה מיועד לתלמידים בסיכון נשירה. המל'א מהווה לתלמידים מקום מכיל, מכבד ומעצים. בהיותו כזה מופחת מאוד הניכור בביה'ס. המל'א הינו חלק אינטגראלי מבית הספר ופועל מתוך תפיסה הוליסטית השמה את התלמיד במרכז ומאפשרת לו בחירה במקצועות בהם הוא מרגיש צורך בתגבור ושיפור. בגישה זו ישנה התייחסות לשלושת המעגלים הסובבים את התלמיד: משפחה, ביה'ס וקהילה. התייחסות זו מאפשרת לתלמיד לחזור בהדרגה ללמידה סדירה בכיתה תוך חיזוק תחושת שייכות והפחתת הניכור והתסכול כלפי המערכת. התנהלות זו משדרגת את האקלים החינוכי, הלימודי והחברתי בכיתה. העבודה במל'א מתייחסת לתהליך שעובר התלמיד תוך מתן דגש על חוזקות התלמיד והגדרת תחומי הצמיחה. לחצו כאן לאתר פרוייקט המל'א הארצי

 
 
אודות
תוכנית חברתית
אירועים מיוחדים בבית הספר
לימודי ליבה
שיעורי בחירה
יחס אישי לכל תלמיד
מחדר היועצות  
חינוך ברוח ערכי הדמוקרטיה
ספרייה
יזכור
ארכיון
טופס הרשמה מקוון להרשמה לכיתות ז'
טיולים שנתיים
חגים
הענן החינוכי.