יום א', ו’ בסיון תשע”ח
דף הבית חטיבה חדר מורים יצירת קשר.

>> חינוכאי לכל תלמיד >> האחריות על הלמידה משותפת לתלמידים ולמורים >> חונכות קבוצתית בקבוצות קטנות >> אפשרות בחירה של תחומי הלימוד ושל דרכי הלמידה >> למידה בקבוצות קטנות >> יצירת קהילה דמוקרטית משותפת לתלמידים, מורים והורים >> חיבור לקהילה סביב בית הספר >> יצירת הזדמנויות ליזמות חברתית, קהילתית וסביבתית >> הכשרת צוות המורים והתאמתו לשינוי האקלים הבית ספרי