יום א', ו’ בסיון תשע”ח
דף הבית חטיבה חדר מורים יצירת קשר.

>> שילוב עשייה ערכית בתוכנית הלימודים. >> מחויבות קהילתית / אישית בשכבות ז'-י'. >> בניית מערך למידה בין-תחומי שבמרכזו עומדים הערכים כבוד האדם, פלורליזם, צדק חברתי – באמצעות ימי מוקד וסמינרים רעיוניים. >> עידוד חשיבה ביקורתית ופיתוח כלי הערכה מתאימים (שעורי אקטואליה, החברה הישראלית). >> אפשרויות בחירה נרחבות, בתוך גבולות ועם ליווי. >> פיתוח תהליכים של פתרון בעיות, משלב הדילמה ועד לדרכי הפעולה. >> מתן כלים לנקיטת עמדה מבוססת היטב תוך פיתוח סובלנות לעמדות שונות ומנוגדות (ביה"ס מכיל אוכלוסיות מגוונות הלומדות לחיות יחד). >> העברת האחריות על תהליך הלמידה אל התלמיד, למידה אקטיבית, למידה עצמאית. >> יצירת מסגרת של שיתוף פעולה בין התלמידים והכשרתם לעבודת צוות ולהובלת תהליכי למידה ושינוי.